Tilbage

Nu går 300 vestjyske eksperter i gang med at sætte strøm til Danmarks nye gasfelt Tyra II

Den sidste samling er blevet svejset, og nu er tre platforme og to forbindelsesbroer på plads på Tyra-feltet 225 km ude i Nordsøen. Dermed er den første milepæl sat i opbygningen af et af verdens mest moderne gasfelter - Tyra II, og nu går mere end 300 specialister og håndværkere fra især syddanske virksomheder sammen med eksperter fra TotalEnergies i gang med et flere måneder langt installations- og tilslutningsarbejde.

Sidst i august ankom de allerførste dele af det helt nye Tyra-felt i Nordsøen, hvor verdens største flydende kran Sleipnir startede installationen af tre ca. 40 meter høje og 2.600 tons tunge produktionsplatforme samt to brokonstruktioner. Efter en uge var de første platforme med en fantastisk præcision løftet på plads ovenpå de genbrugte ben, som det oprindelige anlæg i Nordsøen også hvilede på.

“Det her er virkelig en afgørende milepæl i opbygningen af det nye Tyra II, der bliver et af verdens mest teknologisk banebrydende gasfelter. For eksempel vil digital teknologi, bedre monitorering og anvendelse af big data sikre en langt mere effektiv produktion og reducere CO2-udledningen fra det nye anlæg med 30 procent – svarende til 35.000 danske bilers udledning på et år,” siger Morten Hesselager Pedersen, projektdirektør for Tyra Genopbygningen hos TotalEnergies EP Danmark.

Dermed er opbygningen af Tyra II, Danmarks nye kerneinfrastruktur for naturgasproduktion, for alvor startet. Et felt, der set i et globalt perspektiv, er med til at sætte en ny standard for gasudvinding.

“Alt er forløbet rigtig godt og meget professionelt. Det er fascinerende, fordi hele operationen er indstuderet nærmest som et teaterstykke, hvor hvert enkelt løft og handling følger et flere hundrede sider langt manuskript. Det er nogle enorme konstruktioner, vi arbejder med, og jeg er virkelig imponeret over den præcision og nøjagtighed hele teamet har arbejdet med, og som har været helt afgørende for at få platformene sikkert på plads,” fortæller Morten Hesselager Pedersen.

Lokale virksomheder tager over

Med de første platforme og broer på plads går et hold på 300 specialister nu i gang med det enorme arbejde, der ligger i at forbinde det hele. Teknik, rør og dele skal samles, sættes i drift og testes, og den del står især lokale Esbjerg-virksomheder for.

Der vil blive brugt ikke mindre end 1,3 millioner arbejdstimer offshore på Tyra-feltet frem mod genåbningen i 2023.

“Forberedelserne startede helt tilbage i 2013, så det er en stor dag at se de første platforme stå på havet igen. Med en sikker og succesfuld afslutning på installationen af de allerførste dele i opbygningen af Tyra II, tager vi nu for alvor hul på et helt nyt kapitel i den danske olie- og gashistorie. Vi sætter en milepæl, fordi Tyra-feltet spiller så stor en rolle i dansk energiinfrastruktur. Vi kan ikke vente med at komme videre med opbygningen,” siger Morten Hesselager Pedersen.

De første tre produktionsplatforme, der nu er på plads i Nordsøen, er to såkaldte brøndhovedplatforme og én stigrørsplatform. Fra produktionsplatformene går brøndrørene ned i undergrunden, og det er her, naturgassen løber ind på Tyra II. Derudover er også to 100 meter lange broer, der skal forbinde platformene, ankommet.

De resterende fem af i alt otte nye platforme – blandt andet procesplatformen og beboelsesplatformen, der tilsammen bliver det nye Tyra II felt – ankommer i 2022. Herefter går installationen i gang, og opstarten af produktionen på det nye felt forventes at ske i vintersæsonen 2023/24.

FAKTA OM TYRA GENOPBYGNINGEN

  • TotalEnergies er Tyra-feltets operatør på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%).
  • DUC-partnerne investerer tilsammen 21 milliarder kroner i at genopbygge Tyra-feltet, hvilket gør det til den største danske olie- og gasinvestering nogensinde.
  • Tyra er Danmarks største naturgasfelt, og feltet er center for forarbejdning og eksport af mere end 90% af naturgassen, der produceres i den danske Nordsø.
  • Produktion og eksport fra feltet blev midlertidigt lukket i september 2019, og feltet genåbner i juni 2023. Det forventes, at Tyra vil nå en topproduktion svarende til 60.000 tønder per dag.
  • En genopbygning af Tyra-feltet er nødvendig på grund af feltets naturlige nedsynkning af kridtreservoiret efter mange års produktion. Platformene er sunket ca. 5 meter over de seneste 30 år, hvilket har reduceret afstanden mellem havet og platformenes dæk.
  • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hovedelementer: Nedtagning samt genanvendelse og bortskaffelse af de gamle Tyra-platforme; Genbrug og 13 meters forlængelse af de nuværende platformben på seks platforme, som vil få nye overdele (topsides); samt en helt ny procesplatform og en helt ny beboelsesplatform.
  • Mere end 95% af det originale Tyra genanvendes og genbruges.
  • Til Tyra II projektet bidrager mere end 70 lokale virksomheder i offshore sektoren i og omkring Esbjerg. Det er blandt andet en stor del af forudsætningen for, at rigtig mange dele kan genanvendes.