Tilbage

Opbygningen af et af verdens mest moderne gasfelter starter nu i Nordsøen

I dag starter opbygningen af Danmarks nye kerneinfrastruktur for naturgasproduktion – det moderniserede Tyra II. Det sker, når verdens største flydende kran løfter den første nye Tyra II-platform på plads 225 km vest for Esbjerg på Tyra-feltet i den danske Nordsø.

Tre produktionsplatforme på op til 2600 tons og to brokonstruktioner har tilbagelagt knap 16.000 kilometers sejlads fra Singapore gennem Suez-kanalen og skal over de kommende uger installeres på Tyra-feltet.

Fokus på bæredygtighed
De første tre produktionsplatforme, der nu er landet i Nordsøen, er to såkaldte brøndhovedplatforme og én stigrørsplatform. Fra produktionsplatformene går brøndrørene ned i undergrunden, og det er her naturgassen løber ind på Tyra II. En helt grundlæggende forudsætning har fra projektets start været at genanvende og tænke bæredygtighed ind i alle aspekter af genopbygningen. For eksempel er 44 tre meter høje brøndhoveder blevet restaureret og moderniseret af lokale virksomheder i Esbjerg. Brøndhovederne blev installeret på Tyra i 1984, men heldigvis var kvaliteten så god, at den bedste løsning var at genanvende dem.

Derudover bliver platformenes ben og brøndrør også genbrugt frem for at producere og installere nye i Nordsøens havbund. Dermed spares ressourcer og udledning i forbindelse med nedtagning, transport, produktion og genopsætning.

Præcision er et kodeord for installationen
Det er et imponerende og enormt løftearbejde kombineret med millimeterpræcision, der nu går i gang ude i Nordsøens blæst og bølger.

Produktionsplatformene skal enkeltvis hejses fra transportskibet omkring 50 meter op og med stor nøjagtighed sættes ned på platformsbenene i den bølgende Nordsø. Det sker med verdens største flydende kran, Sleipnir, der med sine 220 meter er længere end 4 olympiske swimmingpools. Det hele foretages i 5 løft, og det vil tage en uge at få platforme og broer sat på plads.

De tre produktionsplatforme vejer op til 2600 tons svarende til knap 15 jumbojets, og flytningen af platformene fra transportskibet over på benene i Nordsøen kræver en enorm præcision. På 40 meters dybde og med de tunge platforme hængende i et kranspil, skal føreren af den flydende kran sænke platformen ned over en såkaldt guidepind på kun 1 meter i diameter for at få platformen sikkert på plads, og sørge for at brøndrørene til undergrunden ikke beskadiges

Morten Hesselager Pedersen, projektdirektør for Tyra Genopbygningen hos TotalEnergies EP Danmark.

Den samlede arbejdsperiode med løft af platforme og efterfølgende samling og svejsning er ca. 3-4 uger. Herefter går et stort arbejde i gang med at forbinde det hele. Teknik, rør og dele skal samles, sættes i drift og testes – den del står en lang række lokale Esbjerg-virksomheder for. De resterende 5 af i alt 8 nye platforme ankommer til Tyra-feltet i 2022, hvor de installeres forud for opstarten i juni 2023.

Fortsættelsen af Danmarks første naturgas
Tyra er fra 1984, men blev i 2019 lukket, og herefter moderniseres og genopbygges platformene på feltet, der er Danmarks absolutte knudepunkt for naturgas.

Det nye Tyra II genåbner i juni 2023 og vil dermed sikre fortsat produktion af naturgas mindst 25 år frem. Dermed bliver Tyra II en central del af den danske energiinfrastruktur ved at tilbyde renere, mere pålidelig og billigere energi, som både Danmark og Europa har brug for i overgangen mod et lavemissionssamfund.