Tilbage

TotalEnergies afslutter nedtagningen af Tyra-platforme

Genopbygningen af Tyra er den største olie- og gasinvestering nogensinde i den danske Nordsø. Projektet understøtter TotalEnergies's vision om bedre energieffektivitet og en mere bæredygtig operation, da det nye Tyra er bygget med henblik på at minimere klima- og miljøpåvirkninger gennem enklere infrastruktur og moderne teknologi.

”Med en sikker og succesfuld afslutning af nedtagningen af Tyra har vi skrevet et nyt kapitel i den danske olie- og gashistorie, og det får endnu større betydning, idet Tyra-feltet er en vigtig del af den danske energiinfrastruktur. Vi har banet vejen for det nye Tyra, der vil åbne mulighed for ny naturgasudvikling og for vores indsats for en bæredygtig operation. Vi forventer en 30% reduktion i CO2-udledningen fra Tyra,” siger Morten Hesselager Pedersen, Projektdirektør for Tyra-genopbygningen.

En stor milepæl for genopbygningen

Den store offshore nedtagnings-kampagne begyndte i juni, og siden da er mere end 30 løft blevet udført 225 km udfra Esbjergs kyst på Tyra-feltet. De gamle Tyra-platforme er transporteret til genanvendelse i Frederikshavn, Danmark og Vlissingen, Holland. I alt vejer de gamle platforme 50.000 tons svarende til syv Eiffeltårne.

Arbejdet med nedtagningen blev delt i to faser og udført af verdens største kranfartøj og verdens største konstruktionsfartøj. Den første kampagne i juni fjernede brøndhoved- og stigrørsplatformene, og havde fokus på nøjagtighed og præcision for at sikre, at platformbenene kan genbruges i det nye Tyra. Den anden fase som netop er afsluttet krævede hestekræfter for at løfte de to hovedplatforme, hvor den tungeste Tyra Øst alene repræsenterede vægten af to Eiffeltårne.

I alle aspekter af Tyra genopbygningen er vi målrettet gået efter bæredygtige løsninger. Mere end 95% af de originale platforme genanvendes, ligesom vi genbruger platformbenene i det nye Tyra, der er designet til at reducere klima- og miljøpåvirkningen markant. Med nedtagningen af hovedplatfromene afsluttet sikkert og til tiden kan vi se frem mod det næste kapitel i det store genopbygningsprojekt - ankomsten af de nye højteknologiske Tyra-platforme i Nordsøen. Det er her, vi starter det store installationsarbejde, der i høj grad afhænger af vores mange lokale partnere i Esbjerg,

Morten Hesselager Pedersen.

Flere fotos fra nedtagningen kan findes her


Fakta om Tyra-genopbygningen

  • TotalEnergies er Tyra-feltets operatør på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%).
  • En genopbygning af Tyra-feltet er nødvendig på grund af naturlig nedsynkning af kridtreservoiret efter mange års produktion, som har ført til, at platformene er sunket ca. 5 meter over de seneste 30 år. Dette har reduceret afstanden mellem havet og platformenes dæk.
  • Investeringsomkostningerne til ændring af de nuværende faciliteter og opførelse af nye faciliteter (CAPEX) anslås til cirka 17 milliarder danske kroner, og omkostningerne i forbindelse med nedtagning og dekommisionering af de nuværende faciliteter (ABEX) anslås til cirka 4 milliarder danske kroner.
  • Tyra er Danmarks største naturgasfelt, og feltet er center for forarbejdning og eksport af mere end 90% af naturgassen produceret i den danske Nordsø. Produktion og eksport fra feltet blev midlertidigt lukket i september 2019.
  • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hovedelementer: nedtagning samt genanvendelse og bortskaffelse af de gamle Tyra-platforme; Genbrug og 13 meters forlængelse af de nuværende platformben på seks platforme, som vil få nye overdele (topsites); samt en helt ny procesplatform og en helt ny beboelsesplatform.
  • Det ventes, at Tyra vil nå en topproduktion svarende til 60.000 tønder per dag efter genåbningen i vintersæsonen 2023/24, hvilket repræsenterer naturgasforbruget svarende til 1,5 millioner danske husstande.