Tilbage

Blog: Følg vejen til fuld teknisk kapacitet fra Tyra

Som en del af genopbygningen af Tyra er den første gas leveret til Danmark. I øjeblikket fortsætter processen frem mod 'full ramp-up', hvor den fulde tekniske kapacitet vil blive nået.

Følg Tyra-bloggen for at få opdateringer om de tekniske milepæle frem mod den fulde tekniske – og se også vores REMIT*-meddelelser om Tyra her, der giver flere oplysninger om trinnene i processen mod full ramp-up.

I de kommende måneder genetablerer vi gradvist gasstrømmen fra felterne tilknyttet til Tyra-hubben samt brøndene fra selve Tyra-feltet (Sydøst, Vest og Øst). Når Tyra II er tilbage på fuld kapacitet, vil Danmark igen blive selvforsynende og nettoeksportør af naturgas.

Se Tyra-filmen nedenfor, der forklarer om projektet og gasstrømmen fra Tyra-knudepunktet til forbrugerne.

* Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency 

_______________________________________________________

LIVE NYHEDER:

_______________________________________________________

Operationelle hændelser påvirker idriftsættelsen

Siden den første gas fra Tyra er idriftsættelsen af faciliteterne fortsat. Den 18. april 2024 og den 29. april 2024 meddelte TotalEnergies via REMIT-platformen, at en operationel hændelse midlertidigt påvirker idriftsættelsen og eksportmængderne fra de nye Tyra-anlæg. Der arbejdes fortsat målrettet på at undersøge og løse problemet.

I betragtning af de igangværende arbejder og undersøgelser forventes opstartsperioden for at nå fuld teknisk kapacitet at blive forlænget med mindst en måned. Idriftsættelsen i ramp-up-perioden forventes generelt at være afhængig af driftsforstyrrelser og variable gaseksportmængder, og den nøjagtige varighed frem mod fuld teknisk kapacitet er afhængig af resultatet af drifts- og undersøgelsesresultaterne.

I forbindelse med processen er vores højeste prioritet at afslutte ramp-up af kapaciteten på sikker vis, så Danmark igen kan blive nettoeksportør og selvforsynende med gas.

______________________________________________________________________________________________

Tyra II genoptager produktionen fra Harald-feltet

Tyra-hubben eksporterede sine første molekyler fra Harald-feltet til Nybro i Danmark.

Harald er den første Tyra-satellit, der går i drift, og produktionen fra de øvrige omkringliggende felter vil gradvist blive tilføjet i den kommende tid.

______________________________________________________________________________________________

Gassen når land i Nybro i Danmark 

Den 28. marts 2024 når de første gasleverancer fra Tyra-hub’en frem til landanlægget i Nybro i Danmark, hvorfra de vil blive distribueret ud til forbrugerne. 

I de næste trin af ramp-up-fasen vil gasstrømmen vil gasstrømmen fra selve Tyra-feltet og omkringliggende felter gradvist blive genetableret. Når Tyra-hubben er tilbage på fuld kapacitet, kan Danmark igen blive selvforsynende og nettoeksportør af naturgas.

______________________________________________________________________________________________

Tyra-anlægget genstarter gasproduktionen (gas-out)

Den 21. marts 2024, er den genopbyggede Tyra-hub, der forbinder de omkringliggende felter i Nordsøen, begyndt at genopbygge trykket i rørledningen, der forbinder Tyra-feltet med Nybro. De første gasmolekyler er nu blevet tilføjet, siden produktionen lukkede grundet genopbygning i 2019.

Læs hele pressemeddelelsen her og følg med for at blive opdateret, når gassen er ankommet til Nybro.

I de næste trin af opstartsfasen, vil gasstrømmen fra selve Tyra-feltet og omkringliggende felter gradvist blive genetableret. Det er forventningen, at de er i fuld drift i løbet af fire måneder.

______________________________________________________________________________________________

Dan-gas strømmer ind i Tyra-faciliteterne (gas-in)

Den 16. marts, genetablerede vores teams gasstrømmen fra Dan-feltet til Tyra-faciliteterne. Besøg her vores REMIT-meddelelser, der giver flere oplysninger om timing af opstart.

Vi er nu midt i opstartsfasen, hvor vi, mens gassen strømmer gennem anlæggene, udfører de sidste verifikationer, før vi kan genoptage behandlingen og eksport af gas til Danmark.  

Tyra II repræsenterer det centrale knudepunkt for dansk naturgasproduktion i Nordsøen, og den behandler ikke kun gassen fra Tyra feltet, men også fra de omkringliggende satellitter og Dan feltet. På procesplatformen TEG skal gassen igennem forskellige trin for at nå det nødvendige tryk for at muliggøre gasstrømmen til det danske marked. 

Strømmen af Dan-gassen er den første, der genetableres til Tyra-hub’en. Senere vil gasstrømmen fra de andre felter gradvist blive genetableret. 

Følg med for flere opdateringer. 

______________________________________________________________________________________________

Lastningen af metanol på Tyra er startet 

Den 12. marts, påbegyndte teamet lastningen af methanol på Tyra. Besøg her vores REMIT-meddelelser, der giver flere oplysninger om timing af opstart.

Efter verifikation af, at alle nød- og sikkerhedssystemer var funktionelle og levede op til reglerne, fik teamet grønt lys til at begynde at laste methanol på anlægget.  

Helt konkret har vi modtaget en Offshore Verification Statement (OVS) fra den uafhængige verifikator for methanolsystemet, tilhørende undersystemer og sikkerhedssystemer. Det bekræfter, at den uafhængige verifikator har gennemgået design, fremstilling og test af disse systemer, for så vidt angår sikkerhed, og angivet eventuelle tilknyttede betingelser. Denne OVS-erklæring er en del af flertrins-godkendelsesprocessen mod første gas og gaseksport, hvor yderligere akkrediterede erklæringer vil understøtte myndighedsgodkendelserne.

Metanol, som er en farveløs og brandfarlig væske, spiller en afgørende rolle for sikkerheden og integriteten af vores offshore-operationer. 

Følg med for flere opdateringer.