Tilbage

Blog: Følg Tyra til første gas

Genopbygningen af Tyra er nu nået til start-up-fasen. Det betyder, at vi befinder os i den sidste spurt mod, at Tyras produktion kan genoptages, og den første gasforsyning kan leveres til Danmark. Følg med på vores nye Tyra Blog, som vi opdaterer, hver gang vi er ét skridt tættere på mål.

Alle arbejder på at forberede faciliteterne på, at produktionen kan sikkert genstartes. Og forberedelserne skrider planmæssigt frem. Besøg her vores REMIT*-meddelelser vedrørende Tyra, der giver flere oplysninger om timing af første gas og ramp-up. 

Efter genstart af produktionen vil vi gradvist genetablere gasstrømmen fra Harald, Svend, Roar og Valdemar, samt brøndene fra selve Tyra-feltet (Sydøst, Vest og Øst). Når Tyra II er tilbage på fuld kapacitet, kan Danmark igen blive selvforsynende og nettoeksportør af naturgas. 

Indtil første gas, se her nedenfor den nye Tyra-film, der forklarer om projektet og den fremtidige gasstrøm fra Tyra-hubben til forbrugerne.

 

* Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency 

_______________________________________________________

LIVE NYHEDER:

_______________________________________________________

Gassen når land i Nybro i Danmark 

Den 28. marts 2024 når de første gasleverancer fra Tyra-hub’en frem til landanlægget i Nybro i Danmark, hvorfra de vil blive distribueret ud til forbrugerne. 

I de næste trin af ramp-up-fasen vil gasstrømmen vil gasstrømmen fra selve Tyra-feltet og omkringliggende felter gradvist blive genetableret. Når Tyra-hubben er tilbage på fuld kapacitet, kan Danmark igen blive selvforsynende og nettoeksportør af naturgas. 

 Følg med på tyra2.dk. 

______________________________________________________________________________________________

Tyra-anlægget genstarter gasproduktionen (gas-out)

Den 21. marts 2024, er den genopbyggede Tyra-hub, der forbinder de omkringliggende felter i Nordsøen, begyndt at genopbygge trykket i rørledningen, der forbinder Tyra-feltet med Nybro. De første gasmolekyler er nu blevet tilføjet, siden produktionen lukkede grundet genopbygning i 2019.

Læs hele pressemeddelelsen her og følg med for at blive opdateret, når gassen er ankommet til Nybro.

I de næste trin af opstartsfasen, vil gasstrømmen fra selve Tyra-feltet og omkringliggende felter gradvist blive genetableret. Det er forventningen, at de er i fuld drift i løbet af fire måneder.

______________________________________________________________________________________________

Dan-gas strømmer ind i Tyra-faciliteterne (gas-in)

Den 16. marts, genetablerede vores teams gasstrømmen fra Dan-feltet til Tyra-faciliteterne. Besøg her vores REMIT-meddelelser, der giver flere oplysninger om timing af opstart.

Vi er nu midt i opstartsfasen, hvor vi, mens gassen strømmer gennem anlæggene, udfører de sidste verifikationer, før vi kan genoptage behandlingen og eksport af gas til Danmark.  

Tyra II repræsenterer det centrale knudepunkt for dansk naturgasproduktion i Nordsøen, og den behandler ikke kun gassen fra Tyra feltet, men også fra de omkringliggende satellitter og Dan feltet. På procesplatformen TEG skal gassen igennem forskellige trin for at nå det nødvendige tryk for at muliggøre gasstrømmen til det danske marked. 

Strømmen af Dan-gassen er den første, der genetableres til Tyra-hub’en. Senere vil gasstrømmen fra de andre felter gradvist blive genetableret. 

Følg med for flere opdateringer. 

______________________________________________________________________________________________

Lastningen af metanol på Tyra er startet 

Den 12. marts, påbegyndte teamet lastningen af methanol på Tyra. Besøg her vores REMIT-meddelelser, der giver flere oplysninger om timing af opstart.

Efter verifikation af, at alle nød- og sikkerhedssystemer var funktionelle og levede op til reglerne, fik teamet grønt lys til at begynde at laste methanol på anlægget.  

Helt konkret har vi modtaget en Offshore Verification Statement (OVS) fra den uafhængige verifikator for methanolsystemet, tilhørende undersystemer og sikkerhedssystemer. Det bekræfter, at den uafhængige verifikator har gennemgået design, fremstilling og test af disse systemer, for så vidt angår sikkerhed, og angivet eventuelle tilknyttede betingelser. Denne OVS-erklæring er en del af flertrins-godkendelsesprocessen mod første gas og gaseksport, hvor yderligere akkrediterede erklæringer vil understøtte myndighedsgodkendelserne.

Metanol, som er en farveløs og brandfarlig væske, spiller en afgørende rolle for sikkerheden og integriteten af vores offshore-operationer. 

Følg med for flere opdateringer.