Tilbage

De gamle Tyra platforme er nu historie – hele 98,5% genbrugt

Esbjerg, 13. december 2022 – Danmarkshistoriens største genanvendelsesprojekt af offshore installationer er med succes afsluttet. Efter 2,5 års arbejde med at skille de gamle platforme fra Tyra-feltet ad, er 98,5% af materialet anvendt.

Et af hovedelementerne i det store Tyra-genopbygningsprojekt var nedtagning og genanvendelse af mere end 50.000 tons stål fra det gamle Tyra, eller hvad der svarer til syv Eiffeltårne. Vi skulle bygge mange processer og retningslinjer op fra bunden, da der på det tidspunkt ikke eksisterede regler i Danmark. Men nu, hvor vi markerer den vellykkede afslutning på genbrug, er vi mange erfaringer rigere, og jeg er sikker på, at vores Tyra-erfaringen kan bidrage til et væld af viden, der er nødvendig for fremtidige projekter,

siger Lars Bo Christiansen, Tyra Genopbygnings-Viceprojektdirektør for TotalEnergies EP Denmark.

Genanvendelse og genbrug har fra start været en integreret del af Tyra-projektet, hvor TotalEnergies og partnerne i Dansk Undergrunds ConsortiumNoreco og Nordsøfonden – har stillet høje krav til samarbejdspartnere og indtænkt bæredygtighed i alle led af planlægningsprocessen. Lige fra krav til, hvor meget der skulle genanvendes fra platformene til, hvordan materialerne skulle bruges. Det har krævet et grundigt forarbejde at sikre den bedste nedtagnings- og genanvendelsesproces – både med hensyn til sikkerhed og bæredygtighed. 

”Vi er stolte over, at M.A.R.S. er blevet valgt til dette spændende projekt med fokus på, at de gamle Tyra-platforme genanvendes på den mest miljøvenlige måde. Vores værft er bygget til formålet helt fra bunden, og derfor har det været muligt at indtænke innovative løsninger for sikkerhed, bæredygtighed og miljø. Vores samarbejde med Frederikshavn Havn og de lokale myndigheder omkring tilblivelsen af værftet, har skabt et moderne og sikkert værft i verdensklasse og vi opnåede exceptionelle genanvendelsesresultater,

siger Kim Thygesen, Direktør for M.A.R.S. Europe.

Specialuddannet personale har metodisk fjernet og nedtaget udstyr og dele fra de enorme platforme siden de ankom i deres oprindelige form på land, og som sådan har de sikret, at næsten alt materiale enten er blevet direkte genbrugt eller genanvendt. 

Nogle dele af platformen vil blive genbrugt i deres oprindelige form. For eksempel, er nogle af generatorerne genanvendt andre steder. Andre dele vil blive forarbejdet og handlet videre på det internationale marked og indgå i den cirkulære økonomi på ny – det kan fx være stålet fra Tyra, som bliver smeltet om og kan genanvendes til nye byggeprojekter og lignende. Det er dog ikke alt fra de gamle platforme, som vender tilbage til industrien. Nogle rør og kæder er blevet leveret til Frederikshavn Gymnasium, hvor de skal bruges til et maritimt undervisningsprojekt. Andre dele er blevet doneret til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor de bliver udstillet. Endelig har vi samlet en del medicinsk udstyr sammen med M.A.R.S og transporteret det til Ukraine, hvor befolkningen forhåbentlig kan få glæde af det,

siger Jens Kloster, Decommissioning, Transport & Installation Manager for Tyra Genopbygningen hos TotalEnergies EP Danmark.

Mens genanvendelsen af det gamle Tyra er slut, går opbygningen af Tyra II ind i den afsluttende fase med alle otte platforme installeret i den danske Nordsø. Det betyder, at alt fokus nu er på at færdiggøre og sætte strøm til de installerede platforme samt genkoble dem til den eksisterende Nordsø-infrastruktur mod første gasproduktion fra Tyra II i vintersæsonen 2023/24. 

Fakta om M.A.R.S. værft

 • Det 290.000 m2 store genbrugsområde på Frederikshavn Havn er verdens første genbrugsfacilitet, der er bygget til formålet – genvinding af jack up-rigge, skibe og platforme.
 • A.R.S.’ værft i Frederikshavn blev indviet i 2019 og er fuldt fokuseret på sikkerhed, bæredygtighed og miljø.
 • Genbrugsområdet har et rensningsanlæg med to 2.500 m3 store opsamlingstanke, hvor regnvand fra alle arealer vil blive renset for eventuelle urenheder.
 • A.R.S. forventer at genindvinde 200.000-ton forarbejdet stål om året.
 • A.R.S.’ aktiviteter i Frederikshavn forventes at skabe mellem 140 og 200 lokale arbejdspladser.
 • Aktiviteter på M.A.R.S. værftet i Frederikshavn har skabt 200 lokale arbejdspladser.

Fakta om Tyra-genopbygningen

 • TotalEnergies er operatør på Tyra-feltet på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%).
 • Tyra er Danmarks største naturgasfelt. Før feltet blev lukket for genopbygning, var det centrum for bearbejdning og eksport af mere end 90% af den naturgas, der blev produceret i den danske Nordsø.
 • Genopbygningen af Tyra blev nødvendig, da havbunden under platformene var sunket som følge af mange års udvinding fra det underliggende kalklag.
 • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hovedelementer: Nedtagning samt genanvendelse og bortskaffelse af de gamle Tyra-platforme; Genbrug og 13 meters forlængelse af de nuværende platformben på seks platforme, som vil få nye overdele (topsides); samt en helt ny procesplatform og en helt ny beboelsesplatform
 • Når det genopbyggede Tyra II er tilbage i produktion, forventes det at levere
  2,8 milliarder kubikmeter gas om året, hvilket svarer til 80% af den forventede danske gasproduktion.
 • Tyra II vil levere naturgas med 30% mindre CO2 emissioner fra produktionen og vil yde et væsentlig bidrag til den danske og europæiske forsyningssikkerhed.

Supplerende materiale:

Hent relevante billeder her

TotalEnergies pressekontakt

Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / thorkild-diness.jensen@totalenergies.com

Om TotalEnergies i Danmark

TotalEnergies er Danmarks førende olie- og gasselskab med en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 medarbejdere. Vi står for 85% af den producerede olie og 97% af den nationale gas og udvikler et af de førende CO2-lagringsprojekter i den danske del af Nordsøen. TotalEnergies’ aktiviteter går mere end et halvt århundrede tilbage og udgør et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Ud over vores olie- og gasaktiviteter arbejder TotalEnergies på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.

Om TotalEnergies

TotalEnergies er et globalt multienergiselskab, der producerer og markedsfører energi: olie og biobrændstoffer, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere er engageret i energi, der er til at betale, er renere, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i mere end 130 lande og sætter bæredygtig udvikling i alle dens dimensioner i centrum for sine projekter og operationer.