Tilbage

En ny digital begyndelse: Nu kan Tyra-feltet fjernstyres fra land

Esbjerg, 13. juni 2023 – I dag starter TotalEnergies det nyetablerede Tyra-kontrolrum på land – en afgørende milepæl for hele offshore-industrien og et synligt tegn på, at genopbygningen af Danmarks største naturgasfelt nærmer sig sin afslutning.

Når Tyra II genoptager produktionen i vintersæsonen 2023/24, er det et af verdens mest moderne naturgasfelter, der producerer gas med 30% lavere CO2-udledning. Et vigtigt led i dette er det nyskabende kontrolrum på land, som er placeret i TotalEnergies kontor på havnen i Esbjerg. 

Det avancerede Tyra-kontrolrum markerer en ny digital begyndelse for offshore-industrien. For første gang kan vi fuldkommen fjernstyre de nye anlæg ude i Nordsøen fra land. Med avanceret teknologi vil kontrolrummet på land hjælpe os med at løfte sikkerhed, driftseffektivitet og samarbejde til nye højder

, siger Lars Bo Christiansen, Vicedirektør for Tyra-genopbygningsprojektet hos TotalEnergies EP Danmark A/S.

100.000 datapunkter optimerer produktion, emissioner og sikkerhed 

De nye offshore Tyra-faciliteter er udstyret med omkring 100.000 datapunkter fra sensorer på kritisk udstyr, som løbende vil blive overvåget og analyseret af kontrolrumsteamet.

Vi forsøger at være på forkant ved at opfange hændelser på platformene, før de sker. I stedet for at en ventil eller en pumpe kører, indtil den bryder sammen, registrerer sensorer de mindste ændringer, og vi kan gribe ind, før tingene holder op med at fungere. Det gør os i stand til at producere så meget naturgas som muligt, og samtidig hjælper det os med at reducere CO2-udledningen fra Tyras produktion med 30%

, siger Lars.

Tyra II bliver til med lokale kræfter  

Gennem hele genopbygningen af Tyra har det været en kerneprioritet at bruge den højt kvalificerede lokale ekspertise. Mere end 75 lokale virksomheder i offshore-sektoren omkring Esbjerg har bidraget til det kæmpe projekt, herunder opførelsen og idriftsættelsen af det nye kontrolrum på land.

Dette er et stærkt bevis på styrken i offshore-økosystemet i Esbjerg. Tyra-projektet er forankret lokalt – tæt på offshore-aktiviteterne og med et stærkt netværk af leverandører og teknisk ekspertise, som er blevet udviklet gennem årtier. Tusindvis af borgere i Esbjerg har været en del af udviklingen og udførelsen af projektet og bidrager alle til at gøre Danmark selvforsynende med gas igen

, afslutter Lars.

Åbningen af kontrolrummet er et væsentligt element i den sidste fase af Tyra-projektet, hvor mere end 1.500 mennesker offshore og over 250 medarbejdere på land arbejder på at gøre faciliteterne klar til den første gas. 

Fakta om genopbygningen af Tyra-feltet 

  • TotalEnergies er operatør af Tyra-feltet på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), BlueNord (36,8%) og Nordsøfonden (20%). 
  • Tyra er Danmarks største naturgasfelt og har før genopbygningen været centrum for forarbejdning og eksport af mere end 90% af den naturgas, der produceres i den danske del af Nordsøen.  
  • En genopbygning af Tyra-feltet har været nødvendig på grund af feltets naturlige nedsynkning af kridtreservoiret efter mange års produktion. 
  • Genopbygningen omfatter nedlukning og genanvendelse af de gamle Tyra-platforme, genanvendelse og forlængelse af de nuværende platformsben på seks af platformene med 13 meter, som får nye topsides, et helt nyt procesmodul og en ny beboelsesplatform. 
  • Når det moderniserede Tyra II er tilbage i drift, forventes feltet at levere 2,8 milliarder kubikmeter gas om året, hvilket svarer til 80% af den forventede danske gasproduktion. 
  • Tyra II vil sikre fortsat produktion af naturgas med 30% mindre CO2-udledning og bidrage til gasforbruget i Danmark og Europa. 

 

TotalEnergies mediekontaktperson:
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications hos TotalEnergies Denmark /  

+45 20 20 42 36 / thorkild-diness.jensen@totalenergies.com 

Om TotalEnergies 

TotalEnergies er et af verdens største energiselskaber med mere end 100.000 ansatte på verdensplan og aktiviteter inden for olie, gas, sol, vind, biobrændsel, brint og CO2-lagring. 

I Danmark er TotalEnergies det førende olie- og gasselskab med en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 personer. Vi er ansvarlige for 86% af den producerede olie og 89% af den nationale gas og udvikler et af de førende carbon capture and storage-projekter (CCS), som forventes at lagre millioner af tons CO2 i de udtømte olie- og gasreservoirer i den danske Nordsø. TotalEnergies’ aktiviteter går mere end et halvt århundrede tilbage og repræsenterer et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Ud over vores olie- og gasaktiviteter arbejder TotalEnergies i Danmark på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.