Tilbage

Milepæl: Tyra er igen forbundet til de omkringliggende felter

Esbjerg, 7. september 2023 – Tyra-genopbygningsprojektet har nu nået endnu en vigtig milepæl på vejen til at genoptage produktionen: Projektteamet har afsluttet arbejdet med den undersøiske infrastruktur, som forbinder Tyra med de omkringliggende felter. Sammen vil felterne yde et vigtigt bidrag til Danmarks og Europas energisikkerhed og uafhængighed, når produktionen er tilbage i fuld drift.

Under ombygningen blev forbindelsen mellem Tyra og de omkringliggende felter midlertidigt blokeret, og satellitplatformene Svend, Roar, Harald, Valdemar og Tyra Sydøst blev sat i inaktiv tilstand for at muliggøre nedtagning af den gamle Tyra og installation af den nye Tyra.

Kort før sommerferien blev Tyra igen forbundet til Danmark efter en vellykket installation af forbindelsestykket på gaseksportrørledningen til land. Nu har vi forbundet hele netværket af kritisk infrastruktur omkring Tyra-feltet. Dermed er vi klar til at starte og styre de ubemandede satellitfelter igen, hvilket er et afgørende skridt mod produktionsstart,

siger Michael Lindholm Pihl Larsen, teknisk projektleder for Tyra-genopbygningsprojektet hos TotalEnergies EP Danmark A /S.

Gassen fra de omkringliggende felter vil blive behandlet på den højteknologiske procesplatform ved Tyra Øst. Her vil gassen blive renset og nedkølet, hvorefter den sendes mod land ved hjælp af kompressorer.

På det nye Tyra har vi syv gaskompressorer, baseret på den nyeste teknologi. De er alle elektrisk drevne, hvilket sikrer lavere CO2-udledning. Kompressorerne er meget vigtige for opstarten af Tyra, da de behandler gassen fra Tyra og de omkringliggende felter og sender den videre mod land. I øjeblikket arbejder projektteamet døgnet rundt på at teste og starte kompressorerne, den ene efter den anden. Indenfor den seneste måned har vi bl.a. testet den afgørende eksportkompressor, som skal transportere den første gas til Danmark denne vinter,

forklarer Michael Lindholm Pihl Larsen.

Med genskabelsen af forbindelsen mellem Tyra og satellitfelterne samt den vellykkede test af eksportgaskompressoren, er det største infrastrukturprojekt i den danske Nordsø nu i den allersidste fase, hvor alle kræfter er sat ind på at udføre grundige test af udstyret. Det er essentielt for at verificere pålideligheden af systemerne, garantere høj kvalitet og skabe sikre arbejdsforhold for medarbejderne, inden der kommer gas ind i de nye faciliteter og Tyra-produktionen genstartes i vintersæsonen 2023/24.

Fakta om genopbygningen af Tyra  

  • TotalEnergies er operatør af Tyra-feltet på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), BlueNord (36,8%) og Nordsøfonden (20%).  
  • Tyra er Danmarks største naturgasfelt og har været et midtpunkt for behandling og eksport af mere end 90% af den naturgas, der produceres i den danske del af Nordsøen, før det skulle genopbygges. Dette var nødvendigt, fordi feltet naturligt var sunket ned i kridtreservoiret efter mange års produktion.  
  • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hoveddele: nedlukning og genanvendelse af de gamle Tyra-platforme; genanvendelse og forlængelse af de nuværende platformsben med 13 meter på seks af platformene samt et helt nyt procesmodul og en ny beboelsesplatform.  
  • Når det moderniserede Tyra II er tilbage i drift, vil det være det mest moderne naturgasfelt i verden og forventes at levere 2,8 milliarder kubikmeter gas om året til Danmark og Europa gennem eksportrørledningerne til Nybro og Den Helder.   
  • Tyra II vil levere fortsat produktion af naturgas med 30% mindre CO2-udledning og bidrage til gasforbruget i Danmark og Europa. 

 

TotalEnergies mediekontakt:
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / thorkild-diness.jensen@totalenergies.com 

 

Supplerende materiale: 

Hent relevante billeder her.
 

Om TotalEnergies 

TotalEnergies er et af de største energiselskaber i verden med mere end 100.000 medarbejdere på verdensplan og med en bred vifte af aktiviteter indenfor olie, gas, sol, vind, biobrændstoffer, brint, batterier, e-mobilitet, og CO2-lagring.   

I Danmark er TotalEnergies repræsenteret med en international medarbejdergruppe på 1.200 mennesker. De nuværende aktiviteter er fokuseret omkring den danske Nordsø, hvor vi sammen med vores partnere BlueNord og Nordsøfonden i Dansk Undergrunds Consortium er den førende olie- og gasproducent og hvor vi er i gang med at udvikle et af de førende CO2-lagringsprojekter i Danmark, som skal lagre millioner af tons CO2. Derudover arbejder vi på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for e-mobilitet, havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.