Tilbage

Tyra-feltet gøres klar til genstart

Esbjerg, 22. januar 2024 – Forberedelserne til genstart af Tyra skrider frem som planlagt, selvom der fortsat er en række driftsmæssige usikkerheder i denne afsluttende fase. Projektstatus per dags dato indikerer, at den nuværende startdato 31. marts 2024 stadig holder, men - afhængigt af projektets fremskridt – kan dette muligvis nåes tidligere i marts. Testresultater tyder nu på, at ramp-up til fuld teknisk kapacitet kan forventes at tage fire måneder fra genstart.

Test og kontrol sikrer det allerhøjeste niveau af sikkerhed 

Vigtige milepæle er nået i genopbygningen af Tyrafeltet i løbet af 2023, såsom genetableringen af en forbundet gasledning fra Tyra og de omkringliggende felter til Danmark, samt opstart af de tekniske systemer og genåbning af de første brønde.

Vi fortsætter vores Tyra-rejse, og jeg er stolt over, hvad vi har opnået indtil videre. I det forgangne år har vi arbejdet hårdt, nået vigtige milepæle og bragt projektet videre mod genstart. 2024 er startet i højt tempo, og vi har nu gennemført mere end 80% af forberedelserne til idriftsættelsen på Tyra Øst. Med tests af alle centrale anlæg er vi er nu meget tæt på at kunne levere den første gas,

siger Michael Lindholm Pihl Larsen, TotalEnergies' tekniske projektleder på Tyra Genopbygningsprojektet.

Mere end 1.400 medarbejdere offshore og over 230 på land fortsætter arbejdet med de sidste genopbygningsaktiviteter. Netop nu udfører teamet de afsluttende test, verificerer det nye udstyr og systemer, og der er endnu nogle områder, der skal finjusteres. Hovedfokus før den første gas kan eksporteres til Danmark er at sikre, at sikkerheds- og nødsituationssystemerne er fuldt funktionsdygtige. 

Tyra-hubbens fulde potentiale indfries  

Tyra og de omkringliggende felter Svend, Roar, Harald, Valdemar og Tyra Sydøst blev afkoblet for at muliggøre ombygningen. Derfor arbejdes der med at genoprette strømforsyningen til systemerne, genetablere kommunikation og netværk, genåbne brønde og verificere, at arbejdsforholdene er sikre. Når reetableringen er afsluttet, og forholdene er sikre, vil alle felter gradvist blive genstartet – et vigtigt bidrag til energisikkerhed og uafhængighed i Danmark og Europa. 

Testresultater tyder nu på, at ramp-up til fuld teknisk kapacitet kan forventes at tage fire måneder fra genstart. Hvis der opstår kapacitetsvariationer i løbet af ramp-up-perioden, kan det dog resultere i en forlængelse af denne.

Læs Tyra REMIT-meddelelsen her: Postings (gashub.at) 

Fakta om genopbygningen af Tyra   

  • TotalEnergies er operatør af Tyra-feltet på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), BlueNord (36,8%) og Nordsøfonden (20%).   
  • Tyra er Danmarks største naturgasfelt og har været centrum for behandling og eksport af mere end 90% af den naturgas, der produceres i den danske del af Nordsøen, før det skulle genopbygges. Dette var nødvendigt, på grund af feltets naturlige sænkning af reservoiret efter mange års succesfuld produktion.   
  • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hoveddele: nedlukning og genanvendelse af de gamle Tyra-platforme; genanvendelse og forlængelse af de nuværende platformsben med 13 meter på seks af platformene samt etablering af et helt nyt procesmodul og en ny beboelsesplatform.   
  • Når det moderniserede Tyra II er tilbage i fuld drift, vil det være det mest moderne naturgasfelt i verden som leverer gas til Danmark og Europa gennem eksportrørledningerne til Nybro og Den Helder.    
  • Tyra II vil levere fortsat produktion af naturgas med 30% mindre CO2-udledning og bidrage til energisikkerhed og uafhængighed i Danmark og Europa. 

TotalEnergies mediekontakt:  
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / thorkild-diness.jensen@totalenergies.com   

Supplerende materiale:  

Hent relevante billeder og videoen her. 

Om TotalEnergies  

TotalEnergies er et af de største energiselskaber i verden med mere end 100.000 medarbejdere på verdensplan og med en bred vifte af aktiviteter indenfor olie, gas, sol, vind, biobrændstoffer, brint, batterier, e-mobilitet, og CO2-lagring.    

I Danmark er TotalEnergies repræsenteret med en international medarbejdergruppe på 1.200 mennesker. De nuværende aktiviteter er fokuseret omkring den danske Nordsø, hvor vi sammen med vores partnere BlueNord og Nordsøfonden i Dansk Undergrunds Consortium er den førende olie- og gasproducent og hvor vi er i gang med at udvikle et af de førende CO2-lagringsprojekter i Danmark, som skal lagre millioner af tons CO2. Derudover arbejder vi på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for e-mobilitet, havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.  

Læs mere på www.TotalEnergies.com, www.TotalEnergies.dk, og  www.tyra2.dk.