Tilbage

Nu kan der sættes strøm til Tyra II

Esbjerg, 6. juli 2023 – TotalEnergies har med succes gennemført opstarten af to gasturbiner på Tyra-feltet – næsten en måned tidligere end planlagt. Det er et vigtigt skridt i de sidste faser i genopbygningen af Tyra, da de to aktive gasturbiner udgør den primære strømforsyning til hele Tyra II og de omkringliggende felter.

Gasturbinerne er placeret i den nye procesplatform i hjertet af Tyra-faciliteterne. Platformen er udstyret med tre turbiner, hvoraf en er standby, mens de to øvrige vil forsyne feltet i fremtiden. Her konverteres naturgas til mekanisk energi, der muliggør produktion fra feltet. Hver turbine har en produktionskapacitet på 35 MW og er baseret på den nyeste teknologi, der gør det muligt at producere mekanisk energi med høj energieffektivitet og de højeste miljømæssige standarder.

Det dedikerede team arbejder i døgndrift på at sikre, at Tyrafeltet igen kan producere i vinteren 2023/2024. Det har ledt til, at vi har opnået denne vigtige milepæl før forventet, der er et vigtigt skridt i retningen af at kunne levere den første gas: Tyra spiller en nøglerolle i at gøre Danmark selvforsynende og nettoeksportør af stabil og tilgængelig energi – en forsyning, der også kommer vores europæiske naboer til gavn.   

Med opstarten af de to turbiner er det største infrastrukturprojekt i den danske del af Nordsøen et skridt tættere på at nærme sig sin afslutning. Når Tyra igen er fuldt operationelt, vil feltet levere 2.8 milliarder kubikmeter gas om året og bidrage til dansk og europæisk energiuafhængighed.

Fakta om genopbygningen af Tyra 

  • TotalEnergies er operatør af Tyra-feltet på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), BlueNord (36,8%) og Nordsøfonden (20%). 
  • Tyra er Danmarks største naturgasfelt og har været et midtpunkt for behandling og eksport af mere end 90% af den naturgas, der produceres i den danske del af Nordsøen, før det skulle genopbygges. Dette var nødvendigt, fordi feltet naturligt var sunket ned i kridtreservoiret efter mange års produktion. 
  • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hoveddele: nedlukning og genanvendelse af de gamle Tyra-platforme; genanvendelse og forlængelse af de nuværende platformsben med 13 meter på seks af platformene samt et helt nyt procesmodul og en ny beboelsesplatform. 
  • Når det moderniserede Tyra II er tilbage i drift, vil det være det mest moderne naturgasfelt i verden og forventes at levere 2,8 milliarder kubikmeter gas om året til Danmark og Europa gennem eksportrørledningerne til Nybro og Den Helder.  
  • Tyra II vil levere fortsat produktion af naturgas med 30% mindre CO2-udledning og bidrage til gasforbruget i Danmark og Europa. 

TotalEnergies mediekontakt:
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / thorkild-diness.jensen@totalenergies.com 

Supplerende materiale: 

Hent relevante billeder her. 

Om TotalEnergies 

TotalEnergies er et af verdens største energiselskaber med mere end 100.000 ansatte på verdensplan og aktiviteter inden for olie, gas, sol, vind, biobrændsel, brint og CO2-lagring.  

I Danmark er TotalEnergies det førende olie- og gasselskab med en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 personer. Vi er ansvarlige for 86% af den producerede olie og 89% af den nationale gas og udvikler et af de førende carbon capture and storage-projekter (CCS), som forventes at lagre millioner af tons CO2 i de udtømte olie- og gasreservoirer i den danske Nordsø. TotalEnergies’ aktiviteter går mere end et halvt århundrede tilbage og repræsenterer et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Ud over vores olie- og gasaktiviteter arbejder TotalEnergies i Danmark på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.