Velkommen til et af
verdens mest moderne naturgasfelter

 

Hvad er Tyra II?

 
 

Med sine 35.000 tons er Tyra II platformen Danmarks nye naturgasknudepunkt i Nordsøen. Design, konstruktion og installation af platformen vil, når den står færdig i vinter sæsonen 2023/24, have taget sammenlagt mere end 10 år. Tyra II bliver et af verdens mest moderne gasfelter, udviklet til fremtidens energiproduktion, der samtidig reducerer CO2-udledningen fra naturgasproduktion med helt op til 30 procent.

Ingeniører fra hele verden har siden 2013 arbejdet på at skabe Danmarks nye naturgasknudepunkt i Nordsøen. Anlægget er indbegrebet af ingeniørkunst målt på både størrelse og kompleksitet. Tyra II’s otte platforme rejser sig med op til 54 meter over havoverfladen som lille højhus-by på pæle i Nordsøen, 225 km fra den jyske vestkyst. Her er store naturkræfter på spil, og der er tænkt på hver en detalje for mandskabets sikkerhed.

 

Hvorfor bygger vi Tyra II?

 
 

En genopbygning af Tyra-feltet er nødvendig på grund af feltets naturlige nedsynkning af kridtreservoiret efter mange års produktion, hvilket har ført til, at platformene er sunket ca. 5 meter over de seneste 35 år. Dette har reduceret afstanden mellem havet og platformenes dæk.

Tyra er Danmarks største naturgasfelt, og feltet er center for forarbejdning og distribution til Danmark og flere andre lande fra den danske del af Nordsøen. På grund af ombygningen blev produktion og eksport fra feltet midlertidigt lukket i september 2019. Det betyder at den energi vi for en periode mangler her i landet i høj grad må importeres fra vores nabolande.

 

Seneste nyt om Tyra II

 
Se alle nyheder