Velkommen til et af
verdens mest moderne naturgasfelter

 

Hvad er Tyra II?

 
 

Med sine 35.000 tons er Tyra II platformen Danmarks nye naturgasknudepunkt i Nordsøen. Design, konstruktion og installation af platformen har taget sammenlagt mere end 10 år. Tyra II er et af verdens mest moderne gasfelter, udviklet til fremtidens energiproduktion, der samtidig reducerer CO2-udledningen fra naturgasproduktion med helt op til 30 procent (sammenlignet med det gamle Tyra).

Ingeniører fra hele verden har siden 2013 arbejdet på at skabe Danmarks nye naturgasknudepunkt i Nordsøen. Anlægget er indbegrebet af ingeniørkunst målt på både størrelse og kompleksitet. Tyra II’s otte platforme rejser sig med op til 54 meter over havoverfladen som lille højhus-by på pæle i Nordsøen, 225 km fra den jyske vestkyst. Her er store naturkræfter på spil, og der er tænkt på hver en detalje for mandskabets sikkerhed.

 

Hvorfor bygger vi Tyra II?

 
 

En genopbygning af Tyra-feltet er nødvendig på grund af feltets naturlige nedsynkning af kridtreservoiret efter mange års produktion, hvilket har ført til, at platformene er sunket ca. 5 meter over de seneste 35 år. Dette har reduceret afstanden mellem havet og platformenes dæk.

Tyra er Danmarks største naturgasfelt, og feltet er center for forarbejdning og distribution til Danmark og flere andre lande fra den danske del af Nordsøen. På grund af ombygningen blev produktion og eksport fra feltet midlertidigt lukket i september 2019. Det betyder at den energi vi for en periode manglede her i landet i høj grad må importeres fra vores nabolande. Den 21. marts 2024, er den genopbyggede Tyra-hub, der forbinder de omkringliggende felter i Nordsøen, begyndt at genopbygge trykket i rørledningen, der forbinder Tyra-feltet med Nybro.

 

Seneste nyt om Tyra II

 
Se alle nyheder

Milepæle for Tyra

 • Begyndelsen på Tyra-eventyret

  Det er snart 40 år siden, at eventyret begyndte for Tyra – Danmarks største naturgasfelt. Feltet ligger 225 km fra den danske vestkyst og har været drevet af Maersk Oil. Tyra har været centrum for forarbejdning og eksport af mere...
 • Tyra bliver ældre

  Efter mange års produktion var havbunden under Tyra-platformene sunket mere end fem meter. Luftgabet mellem formen og havoverfladen er dermed også blevet mindre. Derfor blev det besluttet at genopbygge og modernisere de faciliteter, der sikrer, at Tyra fortsat kan drives...
 • Der træffes beslutning om at genopbygge Tyra

  I 2017 godkendte Dansk Undergrunds Consortium (DUC) den fulde ombygning af Tyra. Ombygningen er den største investering, der nogensinde er lavet i den danske Nordsø. Med investeringen bliver Tyra i stand til at understøtte fremtidens energisikkerhed såvel som fremtidige skatteindtægter...
 • Produktionen fra Tyra stopper midlertidigt

  Fredag den 20. september 2019 markerede slutningen på en æra. Produktionen fra Tyra blev indstillet for at gøre det muligt at fjerne de sænkede oversider. Dermed ændrede forsyningssituationen i Danmark sig markant, der gik fra at være selvforsynende til at...
 • Opførelsen af de nye faciliteter skydes i gang

  Den 16. oktober 2018 blev den første stålskæring til Tyra II fejret i Batam i Indonesien. Det markerede startskuddet til onshore-konstruktionen af de nye moduler og platforme rundt om i verden. Der blev bl.a. produceret jackets i Spanien, boligplatform i...
 • Det gamle Tyra fjernes

  I sommeren 2020 blev de gamle Tyra-faciliteter succesfuldt nedtaget. Dermed blev vejen banet for den nye Tyra II. Det største byggefartøj, Pioneering Spirit, og det største kranfartøj i verden, Sleipnir, fjernede mere end 50.000 tons, hvilket svarer til syv Eiffeltårne....
 • Fundamentet for Tyra II kommer på plads

  Den første store milepæl i genopbygningen af Tyra II var jacket-installationen i september 2020. De såkaldte jackets fungerer som ben til de forskellige platforme. Med jacket-installationen blev fundamentet for det nye Tyra II lagt.
 • Tyra II bliver opbygget

  I september 2021 nåede teamet deres første vigtige milepæl i opbygningen af et af verdens mest avancerede gasfelter – Tyra II. Under installationen løftede de to nye brøndhoveder, en stigrørsoverside og to forbindelsesbroer til deres endelige placering ved Tyra Øst....
 • Strøm til Tyra II

  I november 2021 blev beboelsesriggen Haven i Tyra-feltet indsat til at huse de ansatte under ombygningen. Her startede arbejdet med at tilslutte- og igangsætte de forskellige enheder. Teamet fokuserede særligt på at forsyne de nyinstallerede moduler med strøm, gøre Tyra...
 • Tyra II får sin endelige form

  Den 4. oktober 2022 kl. 8:27 blev den største Tyra II-topside sikkert placeret på Tyra-feltet. Løftet af det 17.000 tons tunge procesmodul slog verdensrekord som det tungeste kranløft, der nogensinde er foretaget til søs. Mere end 260 mennesker var med...
 • Det gamle Tyra er historie

  Mens Tyra II tog form, blev genanvendelsen af det gamle Tyra færdiggjort. I tråd med TotalEnergies' bæredygtighedsforpligtelse har genanvendelse været en integreret del af projektet i alle faser af planlægningsprocessen – 98,5 procent af materialet er blevet genanvendt. Projektet med...
 • Den sidste fase af ombygningen: Tyra II gøres klar til den første gas

  Ombygningen er nu i sin afsluttende fase, og alle kræfter sættes ind på at forberede genstarten af Tyras produktion. En gasproduktion som er afgørende for energisikkerheden i Danmark og Europa. Hovedfokus i den sidste fase af projektet er at klargøre...

Flere historier