Tilbage

Idriftsættelse og udbedringer skrider frem på Tyra-feltet

Esbjerg, 8. juli 2024 – I marts 2024 blev den første gas fra det nye Tyra-anlæg eksporteret til land. Siden da har Tyra-teamet arbejdet på at løse de uforudsete tekniske hændelser, der har påvirket indkøringen til fuld produktion. Mens udbedringerne af det defekte udstyr fortsætter, er vi fortsat fokuseret på at sikre leveringen af yderligere gasmængder til Danmark.

I løbet af april og maj 2024, informerede TotalEnergies EP Danmark A/S gasmarkedet om tekniske udfordringer, der påvirkede idriftsættelsen og forøgelsen af produktionen fra de nye Tyra-faciliteter. Omfattende undersøgelser har bekræftet, at udfordringerne vedrørte en transformer, der leverer strøm til IP-gaskompressoren (IP = Intermediate Pressure). Reparationsarbejdet er i fuld gang, og det forventes, at fremstillingen af erstatningsudstyr og andre tekniske komponenter relateret til IP-kompressoren vil være afsluttet i de kommende uger.

Idriftsættelse af ​​de nye Tyra-faciliteter fortsætter, og tilslutnings- og idriftsættelsen af Tyra Vest og Tyra-satellitfelterne er afsluttet med succes. Der er dog opstået et teknisk problem med en transformer, som leverer strøm til LP-kompressoren (LP = Low Pressure) på Tyra Øst. Der er truffet øjeblikkelige foranstaltninger for at minimere påvirkningen og påbegynde de nødvendige udbedringer. Yderligere undersøgelser udføres for at forstå den potentielle indvirkning på indkøringen af Tyra. Alle nødvendige teams og eksterne leverandører er fuldt mobiliseret til at bistå med løsninger og afhjælpe situationen.

Mens de løbende tekniske udbedringer og reparationsarbejdet er i gang, er forskellige muligheder for fortsat at levere gas til Danmark allerede blevet identificeret. Vi har derfor implementeret de nødvendige foranstaltninger for delvist at genstarte produktionen fra Harald-feltet gennem Tyra som del af idriftsættelse af Tyra-feltet inden for de kommende dage. Teamet fortsætter parallelt med at afsøge yderligere muligheder for gradvist at øge produktionen fra Tyra-faciliteterne.

Læs REMIT-meddelelser her.

Hele Tyra-teamet har arbejdet målrettet på at løse de tekniske problemer så hurtigt som muligt og har undersøgt forskellige muligheder for at levere yderligere gasmængder til Danmark. Med de nødvendige foranstaltninger iværksat, kan vi nu delvist genoptage Harald produktion til Danmark inden for de næste dage. Vores hovedprioritet er at fuldføre alle udbedringsarbejder og forsætte en sikker indkøring af Tyra, så Danmark igen kan blive nettoeksportør og selvforsynende med gas,

siger Michael Lindholm Pihl Larsen, teknisk projektleder på Tyra-genopbygningsprojektet hos TotalEnergies EP Danmark.

TotalEnergies mediekontakt:    
Carina Huge / Communications Partner for TotalEnergies Danmark / +45 2174 2212 / carina.huge@totalenergies.com

Om TotalEnergies i Danmark  
TotalEnergies er en førende energivirksomhed i Danmark med aktiviteter inden for olie, gas og vedvarende elektricitet. TotalEnergies beskæftiger en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 personer i Esbjerg, offshore og i København. TotalEnergies står for mere end 80% af olien og 90% af den gas, der produceres i Danmark. Driften har stor fokus på at nedbringe drivhusgas-emissioner, hvilket bland andet betød at rutinemæssig flaring blev afviklet i 2023. Derudover er TotalEnergies i gang med at udvikle CO2-lagring i Danmark, som forventes at kunne lagre op til 5 mio. tons CO2 om året fra 2030. Indenfor vedvarende energi udvikler TotalEnergies to havvindmølleprojekter (med en kapacitet på samlet 405 MW) og arbejder på at udvikle yderligere aktiviteter inden for vind, solenergi og biogas. Vores aktiviteter, der går mere end et halvt århundrede tilbage, leverer et vigtigt bidrag til den danske energiforsyning, økonomi og beskæftigelse.

Om TotalEnergies  
TotalEnergies er en global multi-energivirksomhed, der producerer og markedsfører energi: olie og biobrændstoffer, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere er forpligtet til energi, der er stadig mere overkommelig, mere bæredygtig, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i næsten 130 lande og sætter bæredygtig udvikling i alle dens dimensioner i centrum af sine projekter og operationer for at bidrage til menneskers velvære.

Læs mere på www.TotalEnergies.comwww.TotalEnergies.dk og www.tyra2.dk.