Tilbage

Forøgelse af produktionen fra Tyra-feltet midlertidigt påvirket af transformerfejl

Esbjerg, 6 maj 2024 – I foråret 2024 startede det ombyggede Tyra-felt de første gasleverancer, og nu er det største infrastrukturprojekt i den danske del af Nordsøen i fuld gang med opstartsfasen på vej mod fuld drift. Det forventes nu, at Tyra først når sin fulde tekniske kapacitet i løbet af fjerde kvartal 2024 på grund af en uforudset teknisk hændelse, der påvirker idriftsættelsen.

I marts 2024 blev den første gas fra det nye Tyra-anlæg eksporteret til land. Siden da har Tyra-teamet arbejdet på gradvist at genetablere produktionen af gas fra de omkringliggende felter til Tyra. Den 18. april og 29. april 2024 informerede TotalEnergies EP Danmark gasmarkedet om tekniske udfordringer, der påvirkede idriftsættelsen, og det kan nu bekræftes, at det vedrører en større transformer, der leverer strøm til IP-gaskompressoren (IP = Intermediate Pressure).  

TotalEnergies undersøgelser viser, at IP-kompressorens transformer skal repareres og det påvirker projektets tidslinje hen over sommeren:

På et projekt af denne størrelse og kompleksitet, og som endda er 225 kilometer ude i Nordsøen, kan der opstå denne slags uforudsete udfordringer. Vi er i tæt dialog med vores leverandør af transformeren til IP-kompressoren, og hele Tyra-teamet arbejder på at løse og afbøde konsekvenserne af problemet så hurtigt som muligt,

siger Michael Lindholm Pihl Larsen, teknisk projektleder på Tyra-genopbygningsprojektet hos TotalEnergies EP Danmark.

Mens reparationsarbejdet er i gang, undersøger TotalEnergies forskellige muligheder for at levere yderligere gasmængder til Danmark. 

Vores hovedprioritet er fortsat en sikker opstart og indkøring af Tyra, så Danmark igen kan blive nettoeksportør og selvforsynende med gas senere i år,

siger Michael Lindholm Pihl Larsen.

Idriftsættelsen af Tyra-faciliteterne og eksporten af gas fra hubben fortsætter på nuværende niveau, mens der arbejdes på at reparere anlægget. Gas-flowet kan om nødvendigt blive omdirigeret via Den Helder i Holland, mens arbejdet pågår. 

Læs REMIT-meddelelser her.

TotalEnergies mediekontakt:   
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / thorkild-diness.jensen@totalenergies.com   

Om TotalEnergies i Danmark 
TotalEnergies er en førende energivirksomhed i Danmark med aktiviteter inden for olie, gas og vedvarende elektricitet. TotalEnergies beskæftiger en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 personer i Esbjerg, offshore og i København. TotalEnergies står for mere end 80% af olien og 90% af den gas, der produceres i Danmark. Driften har stor fokus på at nedbringe drivhusgas-emissioner, hvilket bland andet betød at rutinemæssig flaring blev afviklet i 2023. Derudover er TotalEnergies i gang med at udvikle CO2-lagring i Danmark, som forventes at kunne lagre op til 5 mio. tons CO2 om året fra 2030. Indenfor vedvarende energi udvikler TotalEnergies to havvindmølleprojekter (med en kapacitet på samlet 405 MW) og arbejder på at udvikle yderligere aktiviteter inden for vind, solenergi og biogas. Vores aktiviteter, der går mere end et halvt århundrede tilbage, leverer et vigtigt bidrag til den danske energiforsyning, økonomi og beskæftigelse.   

***  

Om TotalEnergies 
TotalEnergies er en global multi-energivirksomhed, der producerer og markedsfører energi: olie og biobrændstoffer, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere er forpligtet til energi, der er stadig mere overkommelig, mere bæredygtig, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i næsten 130 lande og sætter bæredygtig udvikling i alle dens dimensioner i centrum af sine projekter og operationer for at bidrage til menneskers velvære.  

Læs mere på www.TotalEnergies.com, www.TotalEnergies.dk og www.tyra2.dk.