Tilbage

Nye Tyra II Vest platforme sætter kurs mod Nordsøen

I dag har Tyra Genopbygninsgsteamet i Singapore fejret, at de har fuldført missionen. De har netop sendt de tre helt nye 3,485 tons tunge Tyra II Vest produktionsplatforme og to gangbroer på deres rejse mod Tyra-feltet, hvor de vil blive installeret senere i år. Men det er ikke blot en udsejlings-milepæl, som holdet i Singapore kan fejre, det er også afslutningen på alle aktiviteter på Sembcorp Marine (SMOP) værft i Singapore.

Tyra-teamet fejrede udsejlingen med en ceremoni i morges og har nu vinket et sidste farvel til de nybyggede faciliteter. Linen er sluppet til transportskibet BigRoll Beaufort, som nu skal ud på en 15.500 kilometer lang rejse mod Nordsøen.

Denne rejse er dog langt fra ukendt for BigRoll Beaufort, som for nylig ændrede sit udseende fra rød til blå. I løbet af sommeren sidste år transporterede skibet nemlig tre ud af de seks produktionsplatforme fra Singapore sikkert til deres slutdestination ved Tyra-feltet.

De to såkaldte brøndhovedplatforme og en stigrørsplatform vil sammen med de to gangbroer, som tog afsted fra SMOP-værftet i dag, erstatte de gamle Tyra Vest faciliteter i Nordsøen, som blev fjernet i løbet af 2020.

Det andet Tyra-værft afslutter nu sine aktiviteter

Efter udsejlingen i dag vil værftet i Singapore nu være det andet, der lukker ned for sine aktiviteter efter anlægget i Spanien, der leverede de nye platform-ben til Tyra-feltet i 2020.

Denne milepæl betyder også, at mange medarbejdere ved TotalEnergies skal sige farvel til mange nære kollegaer fra Sembcorp Marine, som har været med til at bygge de seks produktionsplatforme og fire gangbroer siden januar 2020.

Selvom aktiviteterne i Singapore afsluttes, så fortsætter rejsen om at genopbygge Tyra. Fremstillingen af den nye procesplatform og de tre nye beboelsesplatforme er stadig i fuld gang på værfter i Italien og Batam.

Faciliteterne gør et pitstop

Det store transportskib BigRoll og Tyra II Vest faciliteterne er nu på vej mod Nordsøen, men inden de når dertil, gør de lige et pitstop i Holland, hvor de vil blive opmagasineret.

Vind og vejr er temmelig barsk i Nordsøen i løbet af vinteren, og derfor er det mest optimale tidspunkt til installation fra april måned. Derfor bliver Vest faciliteterne midlertidigt opmagasineret på verdens største flydende kran Sleipnir i Rotterdam indtil installationskampagnen starter.

Fakta om Genopbygningen af Tyra

Tyra er fra 1984, men blev i 2019 lukket, og herefter moderniseres og genopbygges platformene på feltet, der er Danmarks absolutte knudepunkt for naturgas.

Det nye Tyra II genåbner i juni 2023 og vil dermed sikre fortsat produktion af naturgas mindst 25 år frem. Dermed bliver Tyra II en central del af den danske energiinfrastruktur ved at tilbyde renere, mere pålidelig og billigere energi, som både Danmark og Europa har brug for i overgangen mod et lavemissionssamfund.

  • TotalEnergies er Tyra-feltets operatør på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%).
  • DUC-partnerne investerer tilsammen 21 milliarder kroner i at genopbygge Tyra-feltet, hvilket gør det til den største danske olie- og gasinvestering nogensinde.
  • Tyra er Danmarks største naturgasfelt, og feltet er center for forarbejdning og eksport af mere end 90% af naturgassen, der produceres i den danske Nordsø.
  • Produktion og eksport fra feltet blev midlertidigt lukket i september 2019, og feltet genåbner i juni 2023. Det forventes, at Tyra vil nå en topproduktion svarende til 60.000 tønder per dag.
  • En genopbygning af Tyra-feltet er nødvendig på grund af feltets naturlige nedsynkning af kridtreservoiret efter mange års produktion. Platformene er sunket ca. 5 meter over de seneste 30 år, hvilket har reduceret afstanden mellem havet og platformenes dæk.
  • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hovedelementer: Nedtagning samt genanvendelse og bortskaffelse af de gamle Tyra-platforme; Genbrug og 13 meters forlængelse af de nuværende platformben på seks platforme, som vil få nye overdele (topsides); samt en helt ny procesplatform og en helt ny beboelsesplatform.
  • Mere end 95% af det originale Tyra genanvendes og genbruges.
  • Til Tyra II projektet bidrager mere end 70 lokale virksomheder i offshore sektoren i og omkring Esbjerg. Det er blandt andet en stor del af forudsætningen for, at rigtig mange dele kan genanvendes.